Bo- og Rehabiliteringstilbud

Neurorehabilitering Toftegården er et døgnbaseret rehabiliteringstilbud til voksne med erhvervet hjerneskade.

Neurorehabiliteringen er beliggende på et større center, der også rummer demens- og almenplejecenter, samt tilbud til borgere fra lokalmiljøet, som har behov for sygepleje-, trænings- og aktivitetstilbud.

Neurorehabilitering Toftegården består af tre afdelinger:

Syrenvej

Et §107 tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade med enten en specialiseret rehabiliteringsplan eller en genoptræningsplan på avanceret niveau.

Et døgnbaseret tilbud til midlertidig længerevarende rehabilitering. Syrenvej består af 5 lejligheder der kan indrettes individuelt, fællesmiljø samt forskellige træningsfaciliteter.

Valmuevej

Et §85 tilbud til borgere med moderat til svært skadet erhvervet hjerneskade. Neurorehabilitering Toftegårdens botilbud Valmuevej består af 8 lejligheder, stort fællesmiljø samt små aktivitetsnicher og et dejligt udemiljø. 

Dagtilbuddet

Et §84 dagtilbud. Et neuropædagogisk aktivitets-, samværs- og aflastningstilbud til hjemmeboende borgere med erhvervet hjerneskade. Dagtilbudet har et værsked, spillerum, køkken og have med højbede.

Du kan læse mere om vores enkelte tilbud i menuen til venstre.

 

Sidst opdateret: 15.01.2019