Fysiske rammer

Valmuevej rummer 8 lejligheder, der hver især har eget opholdsrum, soverum, tekøkken og badeværelse. Lejlighederne er fleksibelt indrettet og kan tilpasses den enkelte borger.  
 
I tæt tilknytning til lejlighederne er flere fælles opholdsrum og køkken. Derudover kan beboerne nyde synet at Toftegårdens skønne sansehave, der ligger i forbindelse med lejlighederne. Haven er til stor fornøjelse og giver lys og rolige indtryk til borgerne. Borgerne på Valmuevej kan efter behov benytte værksted og træningsfaciliteter.

 

Formål med opholdet

Vi vil give den enkelte mulighed for at fortsætte sin individuelle livsførelse samt deltage i meningsfulde aktiviteter og fællesskaber ud fra ønsker og ressourcer i og uden for Toftegården.

 

Pårørendesamarbejdet

Pårørendesamarbejdet prioriteres meget højt, og de pårørende har en vigtig rolle i rehabiliteringen. Pårørende er altid velkomne og må meget gerne deltage i specifikke træningssituationer efter den hjerneskaderamtes ønske. 

Praktiske oplysninger

Borgere fra hele landet kan visiteres til botilbuddet Valmuevej på Neurorehabilitering Toftegården. 

Gæster er velkomne i det omfang, borgeren ønsker det. Det er muligt at lave kaffe samt lette måltider i tekøkkenet i lejligheden. Der kan bestilles mad senest dagen før, hvis en gæst ønsker at spise med. 

Ledsagelse til behandling ud af huset kan i et vist omfang varetages af personale. Det gælder lægebesøg, sygehuskontrol og lignende. 
 
Ledsagelse som ikke er relateret til rehabiliteringen såsom frisør, tandlæge, fodpleje, tøjindkøb og lignende varetages af borgerens pårørende. 

Der er ikke tilknyttet en fast læge på Neurorehabilitering Toftegården, men vi har et godt samarbejde med Møldrup lægehus. 
 
Ved særlige behov kan borgeren ansøge om at blive tilknyttet regionens specialtandpleje. 
 

Der følgende muligheder for transport:

 • Handicapkørsel, visiteres af kommunen
 • Flexkørsel
 • Sygehustransport
 • Bussens venner, Toftegården har bus, som kan anvendes til afdelingsture med personale 

Borgeren betaler for:

 • Husleje: Opkræves via boligselskabet
 • EL, vand, varme: Betales direkte til leverandøren
 • Mad: Borgeren tilmelder sig en kostordning efter behov. Typisk vil man være tilmeldt en fuldkostordning, hvor det er muligt at framelde måltider, hvis man f.eks. er hjemme i weekenden eller på besøg. Det er også muligt for pårørende at bestille mad, senest dagen før. Betaling opkræves månedsvis bagud af madservice.
 • Vask: Botilbuddet Valmuevej har eget vaskeri, hvor borgerens tøj og linned kan vaskes efter behov.
 • TV-pakke 

Bruger- og pårørenderådet består af 5 medlemmer. Borgere, der bor på Toftegården, og deres pårørende kan vælges til rådet. Derudover sidder Toftegårdens centerleder, teamleder for Plejecenter Toftegården samt en medarbejderrepræsentant i rådet. Det overordnede formål er, at repræsentere beboernes og de pårørendes interesser.

Pårørendesamarbejdet prioriteres meget højt, og de pårørende har en vigtig rolle i rehabiliteringen. Pårørende er altid velkommen og må meget gerne deltage i dagligdagen eller specifikke træningssituationer efter den hjerneskaderamtes ønske.

Viborg Kommune tilbyder "lær at tackle" kurser for pårørende til hjerneskadede, desuden afholder Viborg Kommunes hjerneskadekoordinator i samarbejde med CKU (Center for Kommunikation og Undervisning) 2 gange årligt pårørendeundervisning.

Bruger- og pårørenderådet har følgende opgaver:

 • At repræsentere brugernes og lejernes interesser
 • At medvirke i dialog med ledelsen ved fastlæggelse af retningslinier for den daglige pleje og omsorgsindsats
 • At medvirke til, at kommunen lever op til de kvalitetsstandarder, der er gældende for plejecenteret
 • At bidrage med ris og ros
 • At medvirke ved tilrettelæggelsen af aktiviteter, samvær m.v.
 • At medvirke til at styrke samarbejdet mellem brugere, pårørende og medarbejdere