En erhvervet hjerneskade kan være forårsaget af mange forskellige grunde, og følgevirkningerne kan være af både fysisk, kognitiv, psykisk og sproglig karakter. Der kan også være stor variation i sværhedsgraden af hjerneskaden. 
 
Mange mennesker med erhvervet hjerneskade opnår god funktionsevne i løbet af et rehabiliteringsforløb. Der er dog nogle borgere, hvis følger af hjerneskaden er så alvorlige, at de fremover vil være afhængige af andres hjælp til mange aktiviteter. De kan have behov for en vedvarende indsats i form af daglig pleje, vedligeholdelse af funktioner og kan have brug for personlig assistance i alle vågne timer. 

Rehabiliteringforløb

Om Neurorehabilitering Toftegården