Aktiviteterne varierer ud fra borgernes interesser og ønsker, men har alle til formål at skabe glæde og trivsel i hverdagen. 

Aktiviteter