Fysiske rammer

Syrenvej består af 5 midlertidige rehabiliteringspladser, der hver har egen lejlighed med opholdsrum, soverum, tekøkken, bad samt vaskemaskine. Lejlighederne er fleksibelt indrettet og kan tilpasses den enkelte borger. I tæt tilknytning til lejlighederne er et fælles opholdsrum og køkken. 
 
Afdelingen har en stor træningsafdeling med stor og velindrettet træningssal, træningskøkken samt lukkede behandling- eller træningsrum. Centret ligger i dejlige naturomgivelser og lige op ad Himmerlandsstien.

 

Formål med opholdet

Rehabiliteringen tilrettelægges ud fra individuelt opstillede mål, som tager udgangspunkt i borgerens ressourcer, ønsker og behov. Træning, aktivitet og den løbende rehabilitering tilrettelægges så virkelighedsnært som muligt, så der er størst mulig overførselsværdi til det liv borgeren flytter ud til.

 

Pårørendesamarbejdet

Pårørendesamarbejdet prioriteres meget højt, og de pårørende har en vigtig rolle i rehabiliteringen. Pårørende er altid velkomne og må meget gerne deltage i specifikke træningssituationer efter den hjerneskaderamtes ønske. 
 

Praktiske oplysninger

Et rehabiliteringsophold på Neurorehabilitering Toftegården kræver forudgående visitation.Borgere fra hele landet kan visiteres til et midlertidig ophold på Neurorehabilitering Toftegården 

Der serveres en sund og varieret kost ud fra de 10 kostråd. Maden levers af Madservice Viborg, og det er muligt at framelde eller tilmelde ekstra måltider, hvis man f.eks. er hjemme i weekender eller har besøg. 
 

Du er velkommen til at få besøg. Vi anbefaler at besøg koordineres med teamet. Det er muligt at have overnattende besøg i lejligheden.  

Ledsagelse til behandling ud af huset kan i et vist omfang varetages af personale. Det gælder lægebesøg, sygehuskontrol og lignende.

Ledsagelse som ikke er relateret til rehabiliteringen såsom frisør, tandlæge, fodpleje, tøjindkøb og lignende varetages af borgerens pårørende. 

Det er muligt at beholde egen nuværende læge. Toftegården har et tæt samarbejde med Lægehuset i Møldrup. 

Under rehabiliteringsopholdet er der følgende muligheder for transport:

  • Handicapkørsel, visiteres af kommunen
  • Flexkørsel  
  • Sygehustransport
  • Toftegården har egen bus, som kan anvendes til ture ud af huset f.eks. tur til Hjarbæk Fjord eller lign. 

     

Du skal selv medbringe følgende til dit ophold på Toftegården: 

  • Toiletsager inkl. termometer 
  • Tøj inkl. træningsegnet tøj 
  • Fodtøj 

Vi anbefaler, at du ikke medbringer over 500 kr. i kontanter. 

Midlertidige pladser - Syrenvej