Formål med at benytte dagtilbuddet

Borgere, der benytter dagtilbuddet, trænes i at fastholde og/eller udvikle sit aktuelle funktionsniveau. Derudover afklares borgerens ressourcer, og der udvikles neuropædagogiske strategier, som kan overføres til borgerens hverdag. Dagtilbuddet aflaster også ægtefællen til den hjerneskadede borger.

 

Aktiviteter

Aktiviteterne i dagtilbuddet tager hensyn til borgernes individuelle ønsker, behov og ressourcer. Der tilbydes både individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter.

 

Fysiske aktiviteter

 • Forskellige aktiviteter i træningssalen
 • Gåture 
 • Havearbejde 
 • Ture ud af huset 
 • Spil - inde og ude

Værkstedets aktiviteter

 • Møbelreparationer og samling af møbler, træsløjd, hvor vi f.eks. laver højbede 
 • Støbning og diverse udformninger med beton
 • Mosaik, male, stof, papirtryk mm. 
 • Sy, strikke, hækle, vævning mm. 

 

Sociale aktiviteter

 • Køkkenaktiviteter med bagning eller madlavning
 • Høste fra højbede og anvende til frokost
 • Bage brød/boller/kage
 • Lave marmelade, saft eller sylte 
 • Spil – inde og ude

Kognitiv træning 

 • Træning integreres i forbindelse med udførelse af daglige aktiviteter f.eks. i forhold til at tage initiativ og igangsætte, planlægge og styre rækkefølgen i aktiviteten. Der kan også være fokus på at fastholde overblik eller være fleksibel i måden at løse en opgave på.
 • Computer eller iPad med IT programmer eller spil
 • Afprøvning og tilegnelse af kompenserende strategier
 • Kommunikation 

Dagtilbud