Målsætning

Fleksible tilbud og deltagelse i samfundslivet

Borgerne på Neurorehabilitering Toftegården skal have mulighed for at deltage i meningsfulde aktiviteter og til at gøre brug af fritids- og kulturtilbud samt at deltage i det politiske liv. På Neurorehabilitering Toftegården skal borgerene have mulighed for det rette tilbud til rette tid. Alle tilbud tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes aktuelle ønsker og behov.

Det varme måltid har stor betydning for den livskvalitet, der opleves og for borgerens sundhedstilstand. På Neurorehabilitering Toftegården betragtes måltider og forberedelse heraf, som en meningsfuld aktivitet. Vi har fokus på måltiderne, at de forberedes omkring borgeren, så de kan dufte og smage samt have mulighed for deltagelse i forberedelse heraf. 

Høj faglig kvalitet
Neurorehabilitering Toftegården skal yde en høj kvalitet i neurorehabiliteringsforløbet og i de tilbud, der stilles til rådighed for borgerne. Der skal i tilbuddene være fokus på den enkeltes kompetencer, ønsker og personlige mål. Det neuropædagogiske personale skal bidrage til ny viden ved afprøvning og udvikling af nye metoder og løbende opdatere deres viden og kendskab til hjælpemidler.

Derudover er der fokus på dagligdagen og de udfordringer denne kan give for vores borgere, hvor vi har skærpet fokus på at tolke de forskellige dagligdagssituationer og anvende hensigtsmæssige strategier. Vi har fokus på at finde årsagen for borgerens adfærd fremfor at tillægge værdi eller intention bag borgerens adfærd. Vi har fokus på at finde forståelse af, f.eks. hvilke kognitive vanskeligheder, der ligger bag borgerens adfærd. Vi betragter borgerenes adfærd som en udtryksform, et behov for at blive set, hørt eller forstået. 

Overskuelighed
På Neurorehabilitering Toftegården skal konteksten (her forstået som de fysiske omgivelser) være tydelig og velstruktureret; derfor let at overskue og let at forstå dets anvendelse. Konteksten skal være genkendelig og give en følelse af tryghed, f.eks. at man som borger ved hvor ens plads ved spisebordet er.

Borgerne og deres pårørende skal nemt og hurtigt være i stand til at få overblik over aktivitets- og træningsmuligheder og de tilbud, der er mulige. Der er billeder af det faste personale, som er tilgængeligt for borger og pårørende. Borgeren får ved indflytning et ark med overblik over personalet i teamet omkring borgeren med navn og billede på personale. 

Tilgængelighed
Borgere på Neurorehabilitering Toftegården skal have mulighed for at bevæge sig i det offentlige rum samt have adgang til relevant information. Der skal være mulighed for at anvende de indvendige og udvendige rum, herunder fællesstue og køkken, havemiljøerne med terrasser og højbede, det kreative rum med værksted, computer rum, træningssalen og træningskøkkenet samt stierne udenfor og lokalsamfundet med købmand, bank, bager, frisør, genbrugsbutik, blomsterhandler og lægehuset.

Derudover har vi fokus på at udbrede de velfærdsteknologiske løsninger, som vi ved virker, så den enkelte borger i højere grad kan blive selvhjulpen. Vi, som personale, finder det værdifuldt, at kunne gribe borgerens idéer og støtte borgeren i at omsætte idé til handling og gøre det konkret i et genkendeligt miljø. 

 

Sidst opdateret: 24.09.2017