Metoder og tilgange

Metoder og tilgange

Personalet er tværfagligt sammensat og arbejder efter etablerede neurorehabiliteringsprincipper og med en neuropædagogisk tilgang til borgerens problemstillinger. Til brug for evaluering og løbende justering arbejdes der med forskellige scoringmodeller afhængig af hjerneskadens omfang og borgerens funktionsniveau.

Indsatsen bygger blandt andet på:

Sidst opdateret: 22.08.2017