Rehabilitering

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Neuropædagogik henvender sig bredt til forskellige faggrupper og kan bidrage med en faglig forståelsesramme og arbejdsform i den tværfaglige indsats til borgere med kompleks erhvervet hjerneskade. Formålet med neuropædagogikken er at optimere borgeres livs- og læringsforudsætninger i den udstrækning, det er muligt.

Alle neuropædagogiske tiltag bygger på vurderinger foretaget af det tværfaglige team, der er omkring hver borger på Neurorehabilitering Toftegården. Neuropædagogikken anvender vi som et tværfagligt arbejdsredskab, der medvirker til at vi får skabt og styrket et indbyrdes fælles sprog samt en forståelse af borgerens vanskeligheder, ressourcer og dermed muligheder neuropædagogisk indsats.

 

Kilder:

http://www.marselisborgcentret.dk/viden-om-rehabilitering/definitioner-af-rehabilitering/

”Håndbog i neuropædagogik” http://www.neuropaedagog.dk/

”Håndbog for pårørende til personer med hjerneskade” https://hjerneskadet.dk/produkt/haandbog-for-paaroerende/

”Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade" http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/voksne-med-kompleks-erhvervet-hjerneskade-1.

 

 

Sidst opdateret: 29.01.2019