Viden om hjernen og hjerneskader

Menneskehjernen er en fantastisk struktur, som er et resultat af de forudgående evolutionsmæssige udviklinger og tilpasninger. Hjernen består af komplekse netværk af milliarder af nerveceller, kaldet neuroner. De har hver deres specifikke lokalisation og er i grupper hver især ansvarlige for en særlig funktion. Ingen hjerner er ens, vores hjerner er forskelligt moduleret ift. hvordan vores opvækst har været, hvordan vi har levet vores liv og vores hjerner har forskellige styrker og svagheder.

En hjerneskade har konsekvenser for, hvem vi er og for den måde vi tænker, handler og føler på. En hjerneskade kan forandre alt i en på få sekunder og kan skabe en uoverskuelig mængde af konsekvenser. Det er derfor vigtigt at forstå, hvordan en normal hjerne fungerer og hvordan hjernens forskellige områder kommunikerer med hinanden og andre dele af kroppen, for at kunne forstå, hvad der er sket med de borgere man arbejder med, der er ramt af en hjerneskade samt for at kunne gennemskue konsekvenserne for borgeren. 

Viden om hjernen og forståelse af hvilke konsekvenser, det kan have for den enkelte borger øger vores faglige muligheder for at forstå og hjælpe borgeren. Det hjælper os som personale til at blive skarpere i tolkningen af borgeres adfærd. Fokusere på, at være nysgerrig og åben for at finde en årsag for borgers adfærd, fremfor at blot at konkludere.

 

Sidst opdateret: 24.09.2017