Neuropædagogik

Hjerneskadelogo 1

Neuropædagogik er en kombination af en forståelse for borgeren og dennes hjerneskade samt at tolke de hverdagssituationer, som borgeren med erhvervet hjerneskade befinder sig i og kan have behov for støtte til at mestre. For at kunne arbejde neuropædagogisk må vi som personale have viden om hjernens opbygning og funktion samt om borgerens hjerneskade og følgevirkninger som blandet sikres gennem faglige drøftelse på teammøder, løbende undervisning og supervision fra ekstern neuropsykolog.

Forståelse for den enkelte borger ift. ressourcer, vanskeligheder og kontekstuelle vilkår er nødvendigt for optimal tilrettelæggelse hverdagen og rehabiliteringsforløbet samt til at igangsætte neuropædagogiske indsatser.

Målet med neuropædagogik er at skabe og fremme borgerens kompetencer og en meningsfuld hverdag via helheldsorienteret og handlepræget pædagogik.
På Neurorehabilitering Toftegården anvendes neuropædagogik som en forståelsesramme, der benyttes kreativt og intuitivt i det daglige arbejde.

 

Borgerens hverdag tilrettelægges med neuropædagogisk hjælp, så borgerens trækker på sine stærke sider og er tilpas afstemt med indhold af meningsfulde hverdags aktiviteter ift. præferencer og handlekompetence. Gennem en grundig afdækning af vanskeligheder, ressourcer og kontekstuelle vilkår ved borgeren kan den neuropædagogiske indsats tilrettelægges optimalt. Hver neuropædagogisk indsats er individuel på bagrund af oplysninger og viden om borgeren både førstehåndsviden og andenhåndsviden fx scanning, neuropsykologisk undersøgelse, tværfagligstatus, kollegaer observationer, pårørendes viden om personlighed og livshistorie mm.

Neuropædagogik bygger på neurologi og neuropsykologi (viden om skader i hjernen, symptomer, adfærd og specifikke funktionsnedsættelser samt hvordan det kommer til udtryk i hverdagen ), men fokuserer ikke kun på hjerneprocesserne, men inddrager også konteksten. Det vil sige, at neuropædagogik er anvendt neuropsykologi samtidig med at det også er en del af den eksisterende pædagogik. Det er de overvejelser vi løbende gør os i samarbejde med borgeren og de til- og fravalg vi hele tiden træffer i samarbejde med og på vegne af borgeren.

Vores arbejde består delvis af viden og delvis af holdninger, hvor vores værdigrundlag er af afgørende betydning. Vores værdigrundlag skal skabe et fælles grundlag for hele personalegruppens tilgang til borgerene. Vi skal som personale gruppe hele tiden sparrer med hinanden og stille spørgsmålstegn ved ”det vi plejer”, hvorved det opstår en faglig positiv dynamik og udvikling. Det vil udvikle den holdningsmæssige del af Neuropædagogikken på Neurorehabilitering Toftegården, hvilket er ligeså vigtig som den vidensmæssige del om hjernen og hjerneskader.

Kilde: www.neuropaedagog.dk
 

 

Sidst opdateret: 24.09.2017