ICF

Med ICF-modellen som værktøj er det muligt at kortlægge borgerens ressourcer og begrænsninger og dermed udarbejde en plan med henblik på optimering af borgerens hverdagsliv.

ICF – International Classification og Functioning, Disability and Health (Red: International klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand) – er udarbejdet af WHO og er et værktøj til at vise et ”her og nu”-billede af hele borgerens funktionsevne, herunder også ressourcer og ikke kun funktionsnedsættelse. ICF er en tværfaglig forståelsesramme, der giver et fælles, tværfagligt og standardiseret sprog.

ICF-modellens fem komponenter:

  • Kroppens funktioner og anatomi
  • Aktivitet er en persons udførelse af en opgave eller en handling på individniveau. Eksempelvis påklædning, hygiejne eller gangfunktion.
  • Deltagelse refererer til borgerens involvering i dagliglivet, f.eks. arbejde eller skole.
  • Omgivelsesfaktorer er de fysiske, sociale og holdningsmæssige omgivelser, som mennesker bor og lever i. Disse faktorer ligger uden for den enkelte person og kan således have både en positiv og negativ indflydelse på funktionsevnen.
  • Personlige faktorer er knyttet til personen og den ”bagage” vedkommende bærer med sig. Disse faktorer kan eksempelvis omhandle køn, alder eller race.

Sidst opdateret: 24.09.2017