Om Neurorehabilitering

Formålet med denne beskrivelse af den neuropædagogiske praksis på Neurorehabilitering Toftegården er, at fremhæve et vigtig redskab i det daglige samarbejde med borgere med erhvervet hjerneskade samt beskrive vores gennemgående tilgang til borgeren i rehabiliteringsforløbet.

Målet med rehabilitering er at give mennesker med nedsat funktionsevne et selvstændigt og meningsfuldt liv med bedst mulig funktionsevne. Fokus er på, hvordan mennesket kan udføre hverdagsaktiviteter og deltage i samfundslivet på trods af funktionsevnenedsættelse. Det handler således om at bidrage til, at det enkelte menneske med symptomer, sygdom eller sociale problemer bliver i stand til at klare hverdagslivet på trods af funktionsevnenedsættelse.

Sidst opdateret: 24.09.2017