Pårørende

Bruger- og pårørenderådet består af 5 medlemmer. Borgere, der bor på Toftegården, og deres pårørende kan vælges til rådet. Derudover sidder Toftegårdens centerleder, teamleder for Plejecenter Toftegården samt en medarbejderrepræsentant i rådet. Det overordnede formål er, at repræsentere beboernes og de pårørendes interesser.

 

Bruger- og pårørenderådet har følgende opgaver:

  • At repræsentere brugernes og lejernes interesser
  • At medvirke i dialog med ledelsen ved fastlæggelse af retningslinier for den daglige pleje og omsorgsindsats
  • At medvirke til, at kommunen lever op til de kvalitetsstandarder, der er gældende for plejecenteret
  • At bidrage med ris og ros
  • At medvirke ved tilrettelæggelsen af aktiviteter, samvær m.v.
  • At medvirke til at styrke samarbejdet mellem brugere, pårørende og medarbejdere

Læs mere om bruger- og pårørenderåd på Viborg kommunes hjemmeside.

 

Sidst opdateret: 28.03.2019