Praktiske oplysninger

Pårørendesamarbejde

Pårørendesamarbejdet prioriteres meget højt, og de pårørende har en vigtig rolle i rehabiliteringen. Pårørende er altid velkomne og må meget gerne deltage i dagligdagen eller specifikke træningssituationer efter den hjerneskaderamtes ønske.

Toftegården arrangerer i samarbejde med CKU (Center for Kommunikation og Undervisning) og Hjerneskadeforeningenpårørendecafé og pårørendeundervisning. 

Visitation

Borgere fra hele landet kan visiteres til botilbuddet Valmuevej på Neurorehabilitering Toftegården.

 

Betaling

Borgeren betaler for:

  • Husleje: Opkræves via boligselskabet.
  • EL, vand, varme: Betales direkte til leverandøren
  • Mad: Borgeren tilmelder sig en kostordning efter behov. Typisk vil man være tilmeldt en fuldkostordning, hvor det er muligt at framelde måltider, hvis man f.eks. er hjemme i weekenden eller på besøg. Det er også muligt for pårørende at bestille mad, senest dagen før. Betaling opkræves månedsvis bagud af madservice.
  • Vask: Botilbuddet Valmuevej har eget vaskeri, hvor borgerens tøj og linned kan vaskes efter behov.
  • TV-pakke
  • Diverse 

Gæster

Gæster er velkomne i det omfang, borgeren ønsker det. Det er muligt at lave kaffe samt lette måltider i tekøkkenet i lejligheden. Der kan bestilles mad senest dagen før, hvis en gæst ønsker at spise med.

 

Ledsagelse

Ledsagelse til behandling ud af huset kan i et vist omfang varetages af personale. Det gælder lægebesøg, sygehuskontrol og lignende.

Ledsagelse som ikke er relateret til rehabiliteringen såsom frisør, tandlæge, fodpleje, tøjindkøb og lignende varetages af borgerens pårørende.

 

Læge

Der er ikke tilknyttet en fast læge på Neurorehabilitering Toftegården, men vi har et godt samarbejde med Møldrup lægehus.

 

Tandlæge

Ved særlige behov kan borgeren ansøge om at blive tilknyttet regionens specialtandpleje.

 

Transport

Der følgende muligheder for transport:

  • Handicapkørsel, visiteres af kommunen
  • Flexkørsel
  • Sygehustransport
  • Bussens venner, Toftegården har bus, som kan anvendes til afdelingsture med personale

 

 

Sidst opdateret: 03.03.2018