Personale

Personalet på Valmuevej består af sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og neuropsykolog. Der samarbejdes med CKU Viborg ved behov for logopæd, synskonsulent mv. Hver borger er tilknyttet et tværfagligt team og har en kontaktperson.

Personalet arbejder efter etablerede neurorehabiliteringsprincipper og med en neuropædagogisk tilgang.

Sidst opdateret: 20.08.2017