Metoder og tilgange

Gennem det daglige liv arbejdes der hen imod, at borgeren med erhvervet hjerneskade opnår så selvstændigt og meningsfuldt et liv som muligt. Det vægtes, at borgeren er aktiv og deltagende dagliglivet i og uden for Toftegården ud fra de ressourcer og ønsker den hjerneskadede og dennes pårørende har.

Dagligdagen tager udgangspunkt i borgerens ressourcer, ønsker og behov. Særlige rehabiliteringsindsatser kan tilrettelægges ud fra individuelt opstillede mål og har sigte mod hverdagsaktiviteter.

Der er mulighed for at deltage i dagtilbudsaktiviteter i form af værksted, udeliv, madlavning mm.

Sidst opdateret: 24.09.2017