Målsætning

Afdelingens målsætning

Målet er, gennem høj faglighed, at bidrage til, at borgeren opnår et meningsfuldt og selvstændigt liv ud fra de ressourcer og ønsker den hjerneskadede har. Vi opfatter borgeren som et helt menneske, hvor hjerneskaden har indflydelse på såvel fysiske, mentale som sociale forhold.

Vi vil give den enkelte mulighed for at fortsætte sin individuelle livsførelse samt deltage i aktiviteter og fællesskaber i og uden for Toftegården.

Vi ønsker et hjemligt miljø i afdelingen, hvor den enkelte borger kan deltage i meningsfulde aktiviteter og samvær ud fra ønsker og ressourcer.

Sidst opdateret: 17.08.2017