Valmuevej

Valmuevej er Neurorehabilitering Toftegårdens Botilbud med 8 faste pladser. Botilbuddet er et §85 tilbud, hvor målgruppen er borgere i alderen 18+ med moderate til meget svære ikke fremadskridende, erhvervede hjerneskader.

Borgere i målgruppen vil ofte have funktionsevnenedsættelser inden for et eller flere af følgende områder:

  • Omfattende mentale funktionsevnenedsættelser af væsentlig betydning for funktionsevnen
  • Adfærdsproblemer og/eller betydelige problemer med orienteringsevnen som kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko for dem selv eller andre
  • Svære funktionsevnenedsættelser af sproglige funktioner og tale og/eller ingen mulighed for kommunikation
  • Svære udtrætningsproblematikker
  • Svære funktionsnedsættelser af bevægefunktioner og andre kropsfunktioner
  • Omfattende aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger

Sidst opdateret: 24.09.2017