Målsætning

Afdelingens målsætning:

Under rehabiliteringsforløbet arbejdes hen imod, at du opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Et tværfagligt fokus på, at du er aktiv og deltagende ud fra dine ressourcer. Vi arbejder frem mod de mål, du og dine pårørende opstiller sammen med teamet.

Målsætning i rehabiliteringen:

Rehabiliteringen tilrettelægges ud fra individuelt opstillede mål, som tager udgangspunkt i borgerens ressourcer, ønsker og behov. Træning, aktivitet og den løbende rehabilitering tilrettelægges så virkelighedsnært som muligt, så der er størst mulig overførselsværdi til det liv borgeren flytter ud til.

Møder:

Målsætningsmøde afholdes inden for de første to uger af dit ophold. Herefter afholdes statusmøder ved behov.

Pårørendesamarbejde:

Pårørendesamarbejdet prioriteres meget højt, og de pårørende har en vigtig rolle i rehabiliteringen. Pårørende er altid velkomne og må meget gerne deltage i specifikke træningssituationer efter den hjerneskaderamtes ønske.

Sidst opdateret: 15.05.2019