Målsætning

Afdelingens målsætning:

Gennem høj faglighed ønsker vi at bidrage til, at borgeren opnår et meningsfuldt og selvstændigt liv ud fra de ressourcer og ønsker den hjerneskadede har. Vi opfatter borgeren som et helt menneske, hvor hjerneskaden har indflydelse på såvel fysiske, mentale som sociale forhold.

Målsætning i rehabiliteringen:

Rehabiliteringen tilrettelægges ud fra individuelt opstillede mål, som tager udgangspunkt i borgerens ressourcer, ønsker og behov. Træning, aktivitet og den løbende rehabilitering tilrettelægges så virkelighedsnært som muligt, så der er størst mulig overførselsværdi til det liv borgeren flytter ud til.

Sidst opdateret: 22.08.2017