Syrenvej

Neurorehabilitering Toftegårdens afdeling Syrenvej er Viborg Kommunes døgnbaseret specialiserede rehabiliteringstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade.

Rehabiliteringstilbuddet Syrenvej er et  §107 tilbud, hvor målgruppen er borgere i alderen 18+ med erhvervet hjerneskade og med et rehabiliteringsbehov. Oftest med en §140 genoptræningsplan på avanceret niveau eller en specialiseret rehabiliteringsplan.

Tilbuddet er et fase 3 tilbud og opholdets varighed afhænger af borgerens udviklingspotentiale og vurderes løbende på statusmøder. Borgeren har overstået den helt akutte fase, der kræver hospitalsindlæggelse. Mindst et af følgende kriterier skal være opfyldt:

  • Borgeren skal have udviklingspotentiale.
  • Borgeren har behov for, at der iværksættes målrettet håndtering af følgerne af hjerneskaden.
  • Borgeren har behov for udredning af hjerneskaden.
  • Borgeren har en specialiseret rehabiliteringsplan fra hospitalet.

I rehabiliteringen arbejdes der hen imod, at borgeren med erhvervet hjerneskade opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Det vægtes, at borgeren bliver aktiv og deltagende i sit fremtidige liv ud fra de ressourcer og ønsker den hjerneskadede og dennes pårørende har.

 
Sidst opdateret: 15.05.2019